Godīgās tirdzniecības lauksaimnieki par savām precēm saņem samaksu, kas nav mazāka par Godīgās tirdzniecības garantēto cenu. Saprotams, ka dažādām precēm ir atšķirīgas garantētās cenas. Garantētā maksa ir konkrēta cena par konkrētu preces vai izejvielas daudzumu. Garantētās cenas apmērs dažādos apgabalos vai zemēs var atšķirties. 

Ja pasaules tirgus cena ir augstāka par garantēto cenu, lauksaimniekam tiek maksāta tirgus cena. Ja pasaules tirgus cena nokrītas zem garantētās cenas vērtības, Godīgās tirdzniecības lauksaimnieks necieš pat tādā gadījumā, ja cena ir nokritusies zem ražošanas izmaksu robežas; viņam joprojām tiek izmaksāta cena, kas nav mazāka par Godīgās tirdzniecības garantēto cenu.

Godīgās tirdzniecības garantēto cenu maksā uzņēmums, kurš iegādājas preci no ražotāja, kam piešķirts Godīgās tirdzniecības sertifikāts. Garantēto cenu maksā ražotājam – vai nu lielai saimniecībai vai mazo zemnieku kooperatīvam.

Produktu garantētās cenas nosaka Godīgās tirdzniecības starptautiskā jumta organizācija Fairtrade International. Skatīt garantētās cenas pa produktu grupām.

Godīgā tirdzniecība Latvijā

Godīgā tirdzniecība uzlabo sīkzemnieku un lauksaimniecības strādnieku sabiedrisko stāvokli jaunattīstības valstīs un sniedz tiem iespēju sasniegt labāku un stabilāku dzīves līmeni.

Lasīt tālāk