ЧТО ТАКОЕ


СПРАВЕДЛИВАЯ


ТОРГОВЛЯ?


ПОДРОБНОСТИ

Гарантированная цена Справедливой торговли

Godīgās tirdzniecības lauksaimniekiem par viņu produktiem tiek maksāta cena, kas nav mazāka par garantēto cenu, kas sedz ražošanas izmaksas. Godīgās tirdzniecības garantētā cena ir drošības tīkls, jo cenas pasaules tirgū ir ļoti svārstīgas. Ja tirgus cena ir augstāka nekā garantētā cena, lauksaimniekam tiek maksāta tā.

Подробности

Надбавка Справедливой торговли

Papildus pārdošanas cenai Godīgās tirdzniecības ražotāji saņem naudu, kas tiek izmantota sabiedriskajam labumam, piemēram, izglītībai vai veselības aprūpei. Lauksaimnieki kopīgi izlemj, kam nauda tiks izlietota. Godīgās tirdzniecības piemaksu maksā uzņēmums, kas iegādājas preci.

Подробности

Влияние Справедливой торговли

Vairāki pētījumi pierāda, ka Godīgā tirdzniecība patiešām darbojas. Sistēma daudzējādā ziņā pozitīvi ietekmē sabiedrību: papildus augstākam dzīves līmenim cilvēkiem ir, piemēram, iespēja apvienoties, kas savukārt uzlabo strādnieku pozīcijas pārrunās ar darba devējiem, kā arī darba apstākļus.

Подробности

Критерии и контроль исполнения Справедливой торговли

No Godīgās tirdzniecības ražotājiem tiek pieprasīta atbildība attiecībā uz, piemēram, darba apstākļiem, algu un vienlīdzību. Arvien lielāka daļa Godīgās tirdzniecības kritēriju saistās ar ilgtspējīgu ražošanu un vides labklājību. To, vai kopīgi pieņemtās prakses tiek ievērotas, regulāri uzrauga neatkarīgs uzraudzītājs.

Подробности

Отличительные черты Справедливой торговли

Godīgās tirdzniecības prece ir apzīmēta ar sertifikācijas zīmi. Tā ir reģistrēta preču zīme, ko nedrīkst kopēt vai viltot.Zīmei ir dažādi varianti, kas sniedz papildu informāciju par, piemēram, iespēju izsekot izejvielu izcelsmei.

Подробности

Свяжитесь с нами!

Если у вас есть вопросы о Справедливой торговле или вы хотите присоединиться к этой системе, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами!