ЧТО ТАКОЕ


СПРАВЕДЛИВАЯ


ТОРГОВЛЯ?


ПОДРОБНОСТИ

Гарантированная цена Справе...

Godīgās tirdzniecības lauksaimniekiem par viņu produktiem tiek maksāta... Godīgās tirdzniecības lauksaim...

Подробности

Надбавка Справедливой торго...

Papildus pārdošanas cenai Godīgās tirdzniecības ražotāji saņem naudu, ... Papildus pārdošanas cenai Godī...

Подробности

Влияние Справедливой торгов...

Vairāki pētījumi pierāda, ka Godīgā tirdzniecība patiešām darbojas. Si... Vairāki pētījumi pierāda, ka G...

Подробности

Критерии и контроль исполне...

No Godīgās tirdzniecības ražotājiem tiek pieprasīta atbildība attiecīb... No Godīgās tirdzniecības ražot...

Подробности

Отличительные черты Справед...

Godīgās tirdzniecības prece ir apzīmēta ar sertifikācijas zīmi. Tā ir ... Godīgās tirdzniecības prece ir...

Подробности

Свяжитесь с нами!

Если у вас есть вопросы о Справедливой торговле или вы хотите присоединиться к этой системе, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами!