Godīgās tirdzniecības piemaksu var izmantot, piemēram, ražošanas efektivitātes paaugstināšanai – jauniem darbarīkiem vai noliktavu celtniecībai, vai projektiem, no kuriem iegūst visa sabiedrība, piemēram, veselības centra vai skolas būvniecībai.

Godīgās tirdzniecības piemaksu izmaksā ražotājam – vai nu mazo zemnieku kooperatīvam vai lielai saimniecībai. Abos gadījumos par līdzekļu izmantošanu tiek lemts demokrātiski, un lēmums ir caurspīdīgs: mazo zemnieku kooperatīvos lēmumu pieņem visi zemnieki kopā, un lielajās saimniecībās to pieņem darba devējs kopā ar darbiniekiem.

Godīgās tirdzniecības piemaksu maksā uzņēmums, kas iegādājas preci no ražotāja, kam piešķirts Godīgās tirdzniecības sertifikāts.

Godīgās tirdzniecības piemaksu apjomu nosaka Godīgās tirdzniecības starptautiskā jumta organizācija Fairtrade International. Skatīt summas pa produktu grupām.