Godīgā tirdzniecība daudzos veidos atbalsta taisnīgu tirdzniecību.

Viens no instrumentiem ir sertifikācijas sistēma. Preces, kas ražotas, ievērojot atbildīgos Godīgās tirdzniecības (Fairtrade) principus, ir apzīmētas ar attiecīgu marķējumu. Lauksaimniekiem, kuri pievienojušies Godīgās tirdzniecības kustībai, ir cilvēcīgi darba apstākļi, viņu strādnieku tiesības tiek ievērotas, un algas atbilst likumā noteiktajām. Bērnu darbs un piespiedu darbs ir aizliegts. Atbildība attiecas arī uz ražošanas ietekmi uz vidi.

Lauksaimnieki, kas iesaistījušies šajā sistēmā, par pārdotajām precēm saņem Godīgās tirdzniecības garantēto cenu, kā arī Godīgās tirdzniecības piemaksu. Tā kā cilvēku ienākumi paaugstinās, dzīves apstākļi uzlabojas un tiesības tiek ievērotas, viņiem ir lielākas iespējas ietekmēt pašiem savu dzīvi.

Godīgā tirdzniecība arī atbalsta un izglīto miljoniem lauksaimnieku un strādnieku, cita starpā arī par to, kā ieviest efektīvas un ilgtspējīgas ražošanas principus, kas saudzētu vidi.

Bagātās, rūpnieciski attīstītās valstīs Godīgās tirdzniecības sistēmas pārstāvji veido kampaņas un informē sabiedrību par atbildīgu patērēšanu, kā arī izglīto uzņēmējus un politikas veidotājus, lai tirdzniecības noteikumi un tirdzniecības pieredze kopumā kļūtu aizvien godīgāka.

Mērķis – ienākumi, kas nodrošina cieņpilnu dzīvi

Godīgās tirdzniecības sistēmā ir vairāk nekā 1,7 miljoni lauksaimnieku un strādnieku Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā.

Sistēma radās 20. gadsimta 80. gadu beigās, kad meksikāņu kafijas audzētāji kopā ar nevalstisku nīderlandiešu organizāciju apsprieda veidus, kā palielināt ienākumus apstākļos, kad kafijas cenas bija ļoti zemas. Tā 1988. gadā Nīderlandes tirgū parādījās pirmā Godīgās tirdzniecības sertificētā kafija. Viņi izmēģināja jaunu marķējumu, kas apzīmēja atbildīgas tirdzniecības ceļā iepirktas preces, un veidoja kampaņas, kas informēja patērētājus. 

Pamatideja nav mainījusies: ražotāji labprātāk nopelna dzīvošanai nepieciešamo iztiku strādājot nevis gaida palīdzību. Zemnieki joprojām aktīvi piedalās sistēmas pilnveidošanā, viņiem Godīgās tirdzniecības sistēmā pieder puse lēmējtiesību. 

Godīgās tirdzniecības darbības principi

Godīgās tirdzniecības garan...

Godīgās tirdzniecības lauksaimniekiem par viņu produktiem tiek maksāta... Godīgās tirdzniecības lauksaim...

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības piema...

Papildus pārdošanas cenai Godīgās tirdzniecības ražotāji saņem naudu, ... Papildus pārdošanas cenai Godī...

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības ietek...

Vairāki pētījumi pierāda, ka Godīgā tirdzniecība patiešām darbojas. Si... Vairāki pētījumi pierāda, ka G...

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības kritē...

No Godīgās tirdzniecības ražotājiem tiek pieprasīta atbildība attiecīb... No Godīgās tirdzniecības ražot...

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības marķē...

Godīgās tirdzniecības prece ir apzīmēta ar sertifikācijas zīmi. Tā ir ... Godīgās tirdzniecības prece ir...

Lasīt tālāk

Sazinieties ar mums!

Ja jums ir jautājumi par godīgo tirdzniecību vai vēlaties tajā iesaistīties, droši sazinieties ar mums.

Sazinieties ar mums!