Godīgā tirdzniecība daudzos veidos atbalsta taisnīgu tirdzniecību.

Viens no instrumentiem ir sertifikācijas sistēma. Preces, kas ražotas, ievērojot atbildīgos Godīgās tirdzniecības (Fairtrade) principus, ir apzīmētas ar attiecīgu marķējumu. Lauksaimniekiem, kuri pievienojušies Godīgās tirdzniecības kustībai, ir cilvēcīgi darba apstākļi, viņu strādnieku tiesības tiek ievērotas, un algas atbilst likumā noteiktajām. Bērnu darbs un piespiedu darbs ir aizliegts. Atbildība attiecas arī uz ražošanas ietekmi uz vidi.

Lauksaimnieki, kas iesaistījušies šajā sistēmā, par pārdotajām precēm saņem Godīgās tirdzniecības garantēto cenu, kā arī Godīgās tirdzniecības piemaksu. Tā kā cilvēku ienākumi paaugstinās, dzīves apstākļi uzlabojas un tiesības tiek ievērotas, viņiem ir lielākas iespējas ietekmēt pašiem savu dzīvi.

Godīgā tirdzniecība arī atbalsta un izglīto miljoniem lauksaimnieku un strādnieku, cita starpā arī par to, kā ieviest efektīvas un ilgtspējīgas ražošanas principus, kas saudzētu vidi.

Bagātās, rūpnieciski attīstītās valstīs Godīgās tirdzniecības sistēmas pārstāvji veido kampaņas un informē sabiedrību par atbildīgu patērēšanu, kā arī izglīto uzņēmējus un politikas veidotājus, lai tirdzniecības noteikumi un tirdzniecības pieredze kopumā kļūtu aizvien godīgāka.

Mērķis – ienākumi, kas nodrošina cieņpilnu dzīvi

Godīgās tirdzniecības sistēmā ir vairāk nekā 1,7 miljoni lauksaimnieku un strādnieku Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā.

Sistēma radās 20. gadsimta 80. gadu beigās, kad meksikāņu kafijas audzētāji kopā ar nevalstisku nīderlandiešu organizāciju apsprieda veidus, kā palielināt ienākumus apstākļos, kad kafijas cenas bija ļoti zemas. Tā 1988. gadā Nīderlandes tirgū parādījās pirmā Godīgās tirdzniecības sertificētā kafija. Viņi izmēģināja jaunu marķējumu, kas apzīmēja atbildīgas tirdzniecības ceļā iepirktas preces, un veidoja kampaņas, kas informēja patērētājus. 

Pamatideja nav mainījusies: ražotāji labprātāk nopelna dzīvošanai nepieciešamo iztiku strādājot nevis gaida palīdzību. Zemnieki joprojām aktīvi piedalās sistēmas pilnveidošanā, viņiem Godīgās tirdzniecības sistēmā pieder puse lēmējtiesību. 

Godīgās tirdzniecības darbības principi

Godīgās tirdzniecības garantētā cena

Godīgās tirdzniecības lauksaimniekiem par viņu produktiem tiek maksāta cena, kas nav mazāka par garantēto cenu, kas sedz ražošanas izmaksas. Godīgās tirdzniecības garantētā cena ir drošības tīkls, jo cenas pasaules tirgū ir ļoti svārstīgas. Ja tirgus cena ir augstāka nekā garantētā cena, lauksaimniekam tiek maksāta tā.

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības piemaksa

Papildus pārdošanas cenai Godīgās tirdzniecības ražotāji saņem naudu, kas tiek izmantota sabiedriskajam labumam, piemēram, izglītībai vai veselības aprūpei. Lauksaimnieki kopīgi izlemj, kam nauda tiks izlietota. Godīgās tirdzniecības piemaksu maksā uzņēmums, kas iegādājas preci.

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības ietekme

Vairāki pētījumi pierāda, ka Godīgā tirdzniecība patiešām darbojas. Sistēma daudzējādā ziņā pozitīvi ietekmē sabiedrību: papildus augstākam dzīves līmenim cilvēkiem ir, piemēram, iespēja apvienoties, kas savukārt uzlabo strādnieku pozīcijas pārrunās ar darba devējiem, kā arī darba apstākļus.

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības kritēriji un uzraudzība

No Godīgās tirdzniecības ražotājiem tiek pieprasīta atbildība attiecībā uz, piemēram, darba apstākļiem, algu un vienlīdzību. Arvien lielāka daļa Godīgās tirdzniecības kritēriju saistās ar ilgtspējīgu ražošanu un vides labklājību. To, vai kopīgi pieņemtās prakses tiek ievērotas, regulāri uzrauga neatkarīgs uzraudzītājs.

Lasīt tālāk

Godīgās tirdzniecības marķējums

Godīgās tirdzniecības prece ir apzīmēta ar sertifikācijas zīmi. Tā ir reģistrēta preču zīme, ko nedrīkst kopēt vai viltot.Zīmei ir dažādi varianti, kas sniedz papildu informāciju par, piemēram, iespēju izsekot izejvielu izcelsmei.

Lasīt tālāk

Sazinieties ar mums!

Ja jums ir jautājumi par godīgo tirdzniecību vai vēlaties tajā iesaistīties, droši sazinieties ar mums.

Sazinieties ar mums!